MENU
Wiosenny Turniej Strzelecki - 19.03.2023

Regulamin

1. Cel zawodów:

 • Wyłonienie najlepszych strzelców,
 • propagowanie sportu strzeleckiego,
 • wymiana doświadczeń,
 • podniesienie umiejętności,
 • integracja środowiska strzelectwa sportowego.

2. Organizator zawodów:

 • Sekcja Strzelecka „Sokół” Ryn

3. Termin i miejsce zawodów:

 • 19 marca 2023 r. strzelnica Canki

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów.

4. Program zawodów:

 • Otwarcie zawodów,
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa,
 • Rozpoczęcie poszczególnych konkurencji strzeleckich,
 • Przerwa integracyjna na posiłek,
 • Kontynuacja dalszych konkurencji strzeleckich zgodnie z planem,
 • Omówienie wyników,
 • Dekoracja zwycięzców,
 • Zakończenie zawodów.

5. Procedura strzelania

 • Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania, na wyraźną komendę sędziego znajdującego się na stanowisku.
 • Na komendę „ŁADUJ” zawodnicy ładują magazynek, a następnie podpinają do broni.
 • Można rozpocząć strzelanie po sygnale dźwiękowym „TIMERA”
 • Po sygnale dźwiękowym oceniany jest czas trwania konkurencji (im krótszy tym wyżej oceniany) i wartość wyników na tarczy
 • Po komendzie „STOP – ROZŁADUJ” obowiązkowo przerwanie strzelania, rozładowanie broni i magazynków, okazanie broni i magazynków sędziom do przejrzenia;
 • Po komendzie „PRZEJRZAŁEM ” wydanej każdemu zawodnikowi indywidualnie, niezwłoczne schowanie broni do futerału;
 • Każdy strzał przed komendą „ START ” i po komendzie „STOP – ROZŁADUJ ” może skutkować dyskwalifikacją;

6. Zasady uczestnictwa

 • Broń oraz amunicja własna zawodnika.
 • Zawodnik obowiązkowo wyposażony w ochronniki słuchu oraz ochronniki wzroku.
 • Dopuszczalne jest strzelanie z jednego egzemplarza broni przez więcej niż jednego zawodnika.
 • Zasady oceny przestrzelin, będą odbywać się w oparciu o przepisy zawarte w regulaminie.
 • Wątpliwości dotyczące oceny wartości przestrzelin, należy zgłaszać niezwłocznie sędziom podczas oceniania przy tarczy, przed podpisaniem metryczki przez zawodnika. Przeprowadzone przez zespół sędziów oceniających rozstrzygnięcie zgłoszonej wątpliwej przestrzeliny, jest ostateczne i nie podlega dalszemu odwołaniu.
 • W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim strzelaniu, w danej konkurencji, klasyfikacja będzie rozstrzygana w oparciu o przepisy zawarte w regulaminie, czyli o zwycięstwie decyduje większa ilość centralnych trafień „A”.
 • Na stanowisku strzeleckim, w trakcie strzelań ocenianych, zawodnik może posiadać tylko wymaganą, w opisie konkurencji, ilość amunicji dla danego strzelania.
 • Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika (nie przysługuje dodatkowy czas na naprawę).
 • W przypadku niewypału zawodnik powinien zgłosić to sędziemu poprzez podniesienie ręki, rozładować na jego polecenie. Jeśli sędzia wyrazi na to zgodę dobrać amunicje spoza stanowiska strzeleckiego.
 • Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych.
 • Lufa broni wyjmowanej z pokrowca, futerału lub skrzyni transportowej musi być skierowana w kierunku przedpola.
 • Zamek broni po wyjęciu z pokrowca, futerału lub skrzyni transportowej musi znajdować się w tylnym położeniu, amunicja poza komora nabojową, magazynek pusty nie podpięty do broni.
 • Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Niezastosowanie się do tego wymogu skutkuje dyskwalifikacją.
 • Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa „SAFETY”.
 • Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej nie dozwolonej do strzelań sportowych.

7. Tarcze

tarcze

ALFA/A – + 0 sek.

CHARLIE/C - + 1 sek.

DELTA/D - + 3 sek.

MISS/NS - + 5 sek.

*NS = NO SHOT (białe pole zachodzące na tarczę IPSC)

8. Konkurencje

1. 2GUN

 • Pistolet centralnego zapłonu „Pcz” -pozycja stojąc
  • odległość 25 m
  • przyrządy celownicze mechaniczne
  • 5 tarcz IPSC, 2 tarcze NS, (po dwa strzały do tarczy, w momencie gdy w pojedynczej tarczy będzie znajdować się więcej jak dwie przestrzeliny skutkować to będzie zaliczeniem dodatkowej przestrzeliny jako „MISS” ) 10 sztuk amunicji
 • strzelba gładkolufowa
  • pozycja stojąc
  • odległość 15 m
  • cele metalowe reaktywne 5 sztuk (liczba amunicji 5 sztuk)
  • +3 sekundy za nie trafienie celu (za trafienie uznawane jest przewrócenie celu)

2. 3GUN

 • Karabin centralnego zapłonu „Kcz” -pozycja stojąc
  • odległość 50 m
  • przyrządy celownicze mechaniczne (muszka, szczerbinka, przeziernik), optyczne (luneta, kolimator dopuszczony powiększalnik)
  • 3 tarcze IPSC (po dwa strzały do tarczy) 6 sztuk amunicji
 • strzelba gładkolufowa - pozycja stojąc
  • odległość 15 m
  • cele metalowe reaktywne 5 sztuk (liczba amunicji 5 sztuk)
  • +3 sekundy za nie trafienie celu (za trafienie uznawane jest przewrócenie celu)
 • Pistolet centralnego zapłonu „Pcz”
  • pozycja stojąc
  • odległość 25 m
  • przyrządy celownicze mechaniczne
  • 4 tarcze IPSC ( po dwa strzały do tarczy, w momencie gdy w pojedynczej tarczy będzie znajdować się więcej jak dwie przestrzeliny skutkować to będzie zaliczeniem dodatkowej przestrzeliny jako „MISS” ) 8 sztuk amunicji
Opublikowano: 2023-03-15 17:21