MENU
XV ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN Z OKAZJI ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

1. Cel zawodów:

 • uczczenie 232 Rocznicy Konstytucji 3 Maja
 • propagowanie sportu strzeleckiego
 • integracja środowisk lokalnych
 • propagowanie aktywnego wypoczynku
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań
 • wyłonienie najlepszych drużyn
 • propagowanie proekologicznych zachowań

2. Organizator zawodów:

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Sekcja Strzelecka „SOKÓŁ” Ryn

tel. 604 597 931

e-mail: kajak65@op.pl

www.sokol-ryn.pl

3. Termin i miejsce zawodów:

 • strzelnica „SOKÓŁ” k. m Canki gm. Ryn
 • rozpoczęcie zawodów dn. 03.05.2023 r. o godz. 9.00
 • zawody wpisane do kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 • organizator zapowiada sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych

4. Program zawodów:

 • otwarcie zawodów, omówienie konkurencji i zasad bezpieczeństwa, rozpoczęcie zawodów, klasyfikacja końcowa, rozdanie nagród.
 • broń i amunicje zapewnia organizator

Konkurencje:

 1. Karabin sportowy (KSP) 50m , 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 50 m, postawa leżąca, tarcza TS4, największa łączna suma punktów w konkurencji 100 pkt, przyrządy celownicze mechaniczne otwarte.
 2. Karabin sportowy (KSP) 50m, 5 strzałów do celów reaktywnych (biathlonki), odległość 50m, postawa leżąc, każdy strącony cel - 3pkt, największa łączna suma punktów w konkurencji - 15 pkt, przyrządy celownicze mechaniczne otwarte.
 3. Karabin centralnego zapłonu (KCZ) 50m, 3 strzały próbne, 5 ocenianych, odległość 50m, postawa leżąc, tarcza NT23p, największa suma punktów w konkurencji 50 pkt, przyrządy celownicze mechaniczne otwarte.
 4. „Sokole oko” - Karabin centralnego zapłonu (KCZ) 50m, 1 strzał oceniany, postawa stojąc, tarcza TS4, przyrządy mechaniczne otwarte.

5. Uczestnictwo w zawodach:

 • uczestniczą drużyny trzyosobowe
 • młodzież w wieku od 16 lat z opiekunem lub za pisemną zgodą rodziców, prawnych opiekunów.

6. Punktacja

 • przeprowadzona będzie klasyfikacja łączna z trzech kategorii: zespołowa i indywidualna(bez „sokolego oka”)
 • wszystkie konkurencje z wyjątkiem konkurencji „Sokole oko” przeprowadzone będą z odległości 50 m, postawa leżąc. Konkurencja „Sokole oko” postawa stojąc i odległość też 50 m.

7. Nagrody

 • puchary dla drużyn za I-III miejsca
 • medale indywidualnie za I-III miejsca
 • od I do VI miejsca dyplomy
 • za konkurencję dodatkowa „Sokole Oko” – niespodzianka

8. Koszt uczestnictwa:

 • opłata za drużynę trzyosobowa wynosi 200 zł
 • opłaty można dokonać elektronicznie lub przed zawodami na miejscu
 • nr konta: Sekcja Strzelecka Sokół Ryn 06 1600 1462 1835 8484 2000 0001
 • w tytule wpisujemy Zawody Strzeleckie Sokół Ryn oraz nazwę drużyny lub imię i nazwisko kapitana drużyny.

#

W czasie przerwy spotkanie integracyjnie przy grillu, kawie i herbacie.

Zapraszamy - organizatorzy

Opublikowano: 2023-04-26 16:28