MENU
XV Zawody Strzeleckie Samorządowców o Puchar Starosty Giżyckiego
Regulamin Zawodów Klubu Strzeleckiego SOKÓŁ

XV Zawody Strzeleckie Samorządowców o Puchar Starosty Giżyckiego

1. Cel zawodów:

 • uczczenie Rocznicy Uzyskania Niepodległości
 • propagowanie sportów strzeleckich
 • integracja samorządowców gmin i miast Pow. Giżyckiego i sąsiednich
 • utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
 • wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
 • propagowanie aktywnego wypoczynku

2. Organizator zawodów:

Starosta Powiatu Giżyckiego

Klub Strzelecki „Sokół” Ryn

tel. kontaktowy: Mirosław Kowalski 604 597 931

e-mail: kajak66@poczta.onet.pl

3. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica KS SOKÓŁ Ryn / Canki.

Rozpoczęcie zawodów 18 listopada 2023r. o godzinie 9:00.

Zawody wpisane do kalendarza Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu opublikowana będzie na stronie klubowej www.sokol-ryn.pl i na profilu Klubu Strzeleckiego Sokół na Facebooku.

4. Program zawodów

 • otwarcie zawodów, odprawa techniczna
 • rozpoczęcie konkurencji
 • przerwa na posiłek
 • rozdanie nagród

Planowane jest rozegranie 5 konkurencji strzeleckich:

1. 50 m. Karabin Sportowy (Ksp):
 • kaliber ,22 LR, dowolny karabin bocznego zapłonu wyposażony w mechaniczne otwarte przyrządy celownicze.
 • (3 +10), 10 najlepszych strzałów oceniane,
 • Tarcza TS 4
 • postawa leżąc, odległość ok. 50 m.
 • czas: I seria 3-strzałowa 3min, II seria 10 strzałowa: 5 minut
2. 50m. Karabin Sportowy (Ksp):
 • kaliber 22LR, dowolny karabin bocznego zapłonu wyposażony w mechaniczne otwarte przyrządy celownicze.
 • (5) 5 strzałów ocenianych,
 • Tarcza T07012MINI
3. 50 m Karabin Sportowy, (Ksp):
 • kaliber 22 LR, dowolny karabin bocznego zapłonu wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze.
 • pięć strzałów do celów reaktywnych, biatlonek”, po trzy punkty za strącenie
4. 50 m. Karabin Centralnego Zapłonu (Kcz) :
 • karabin centralnego zapłonu (Cz) ) AK-47
 • (3 +5), 3strzały próbne 5 najlepszych strzałów oceniane,
 • Tarcza TS
 • postawa leżąc, odległość 50 m.
 • czas: I seria 3 strzałowa 3 minuty, II seria 5 strzałowa 5 minut.
 • Zawodnicy korzystają z broni i amunicji organizatora
5. KONKURENCJA DODATKOWA
 • SOKOLE OKO (Kcz) :
  • karabin zapewnia organizator przyrządy mechaniczne otwarte
  • 1 strzał oceniany
  • Tarcza TS 4
  • postawa stojąc, odległość. 50 m.
  • czas 1min
  • zawodnicy korzystają z broni oraz amunicji organizatora.

1. Uczestnictwo w zawodach:

W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby powyżej lat 16 a od lat 14 z prawnym opiekunem.

2. Punktacja:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja generalna z wszystkich czterech konkurencji.

O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w trzech wymienionych konkurencjach. SOKOLE OKO – klasyfikacja dodatkowa. Zwycięża tylko jedna osoba po eliminacjach z najlepszym ostatnim wynikiem.

W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw liczona jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych.

3. Zgłoszenia

Zawodnicy uczestniczący w zawodach otrzymają metryczki od godz. 8.30 do 9.00 18.11.2023 r.

Organizator może dopuścić zgłoszenia po w/w terminie w przypadku małej ilości zawodników, za zgodą Sędziego Głównego Zawodów.

4. Koszty uczestnictwa:

Opłata startowa za wszystkie konkurencje z posiłkiem 300 zł od zespołu

Konkurencja dodatkowa ,,SOKOLE OKO„ opłata 10 zł

5. NAGRODY:

I, II i III m drużynowo - puchary

I-III m indywidualnie – medale

Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy

,,SOKOLE OKO „– nagroda specjalna

6. Sprawy różne:

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji.

Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne.

Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego Zawodów.

Organizacja i przebieg zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów na odprawie technicznej przez Sędziego Głównego Zawodów.

Opublikowano: 2023-11-16 10:14