MENU
Zawody Strzeleckie „Turniej Galindów”

REGULAMIN

1.Cel Zawodów:

 • wyłonienie najlepszych strzelców
 • propagowanie sportu strzeleckiego
 • wymiana doświadczeń
 • podniesienie umiejętności
 • integracja środowiska sportu strzeleckiego
 • prezentacja poszczególnych egzemplarzy broni kolekcjonerskiej

2.Organizator Zawodów:

 • Klub Strzelecki Sokół Ryn
 • email: dziokanmazury@gmail.com
 • tel.514366436

3.Termin i miejsce zawodów:

 • 27.05.2023r.
 • godz.9.00
 • Strzelnica „Sokół” , miejscowość Canki/k.Rynu

4.Program Zawodów:

 • otwarcie zawodów
 • omówienie zasad bezpieczeństwa
 • rozpoczęcie poszczególnych konkurencji strzeleckich
 • omówienie wyników
 • dekoracja zwycięzców
 • zakończenie zawodów

5.Planowane konkurencje:

I. 200m karabin centralnego zapłonu(kcz)

 • kaliber dowolny
 • tarcza TS4
 • przyrządy celownicze dowolne(mechaniczne , optyczne itd.)
 • postawa leżąc
 • ilość strzałów(3+10), dziesięć najlepszych ocenianych
 • pierwsza seria 3-strzałowa, czas 2min
 • druga seria 10-strzałowa, czas 5 min

II. 100m karabin sportowy(ksp)

 • kaliber 22lr
 • tarcza TS4
 • przyrządy celownicze mechaniczne otwarte lub zamknięte
 • postawa leżąc
 • ilość strzałów(3+10)
 • pierwsza seria 3-strzałowa, czas 1 minuta
 • druga seria 10-strzałowa, czas 3 minuty

III. 2GUN(pcz+strzelba gładkolufowa)

a) 15m pistolet centralnego zapłonu

 • czas mierzony timerem
 • 4 tarcze IPSC+ 2 tarcze „no shoot”
 • Ilość strzałów- 8(po 2 do każdej tarczy)
 • obowiązkowa zmiana magazynka
 • postawa stojąc
 • broń rozładowana oraz magazynki na stoliku

b) 10m strzelba gładkolufowa

 • czas mierzony timerem
 • 2 cele metalowe(popery)
 • Ilość strzałów- 2
 • pozycja stojąc
 • broń rozładowana na stoliku

IV. 2GUN(strzelba gładkolufowa +pcz)

a) 10m strzelba gładkolufowa

 • czas mierzony timerem
 • 5 celów metalowych(gwiazda)
 • ilość strzałów-5
 • pozycja stojąc
 • broń rozładowana na stoliku

b) 15m pistolet centralnego zapłonu(pcz)

 • czas mierzony timerem
 • 2 tarcze IPSC+ 1 tarcza „no shoot”
 • Ilość strzałów- 4(po 2 do każdej tarczy)
 • pozycja stojąc
 • broń rozładowana na stoliku

6.Uczestnictwo w zawodach:

W zawodach mogą brać udział:

 • zawodnicy posiadający licencję sportową PZSS
 • zawodnicy posiadający pozwolenie na broń sportową, myśliwską oraz kolekcjonerską
 • zawodnicy nie posiadający licencji sportowej lub pozwolenia na broń mogą brać udział w zawodach wyłącznie pod opieka instruktora PZSS po wcześniejszym zgłoszeniu dla kierownika zawodów

7.Procedura strzelania:

 • po komendzie sędziego zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania
 • na komendę „ŁADUJ” zawodnicy ładują magazynek i podpinają do broni
 • zawodnicy rozpoczynają strzelanie po komendzie „START” lub po sygnale timera
 • po skończeniu strzelania zawodnicy na komendę „ROZŁADUJ” rozładowują broń, magazynki oraz komorę nabojową sędziemu do przejrzenia
 • po komendzie sędziego „PRZEJRZAŁEM” wydanej każdemu zawodnikowi indywidualnie , zawodnik ma obowiązek niezwłocznie schować broń do futerału lub kabury
 • w przypadku wydania przez sędziego komendy „STOP” podczas trwania konkurencji zawodnik ma obowiązek niezwłocznie przerwac strzelanie oraz rozładować broń i magazynki
 • każdy oddany strzał przed komendą „START” oraz po komendzie „STOP” lub „ROZŁADUJ” skutkuje dyskwalifikacja zawodnika w danej konkurencji

8.Punktacja:

 • w konkurencjach kcz oraz ksp o miejscu zawodnika decyduje liczba punktów na tarczy
 • w konkurencjach 2GUN o miejscu zawodnika decyduje czas ukończenia konkurencji plus ewentualne kary sekundowe dodawane do czasu
 • tarcza IPSC- pole CHARLIE/C(+1s), pole DELTA/D(+3s), MISS/MS(+5s),NO SHOOT/NS(+5s)

9.Nagrody:

 • miejsca 1-3 w każdej konkurencji- medale
 • miejsca 1-6 w każdej konkurencji- dyplomy

10.Koszty uczestnictwa:

 • udział we wszystkich konkurencjach- 100zł
 • pojedyńcza konkurencja- 30zł

11.Sprawy różne oraz zasady bezpieczeństwa:

 • broń oraz amunicja własne
 • obowiązkowe ochronniki słuchu oraz okulary ochronne
 • dopuszczone jest strzelanie z jednego egzemplarza broni przez więcej niż jednego zawodnika
 • wątpliwości dotyczące oceny przestrzelin należy zgłaszać niezwłocznie sędziom podczas oceniania przy tarczy lub od razu po rozdaniu tarcz
 • przeprowadzone przez zespół sędziów oceniających rozstrzygnięcie wątpliwej przestrzeliny jest ostateczne i nie podlega dalszemu odwołaniu
 • w konkurencjach 2GUN w przypadku tej samej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji będzie decydowała większa liczba trafień ALFA/A
 • w konkurencjach karabinowych w przypadku tej samej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji będzie decydowała większa liczba dziesiątek wewnętrznych potem dziesiątek, dziewiątek itd.
 • na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą w opisie konkurencji liczbę amunicji
 • awaria broni lub amunicji jest indywidualną sprawą zawodnika i nie przysługuje dodatkowy czas na jej usunięcie
 • w przypadku awarii broni lub amunicji(niewypał) zawodnik jest zobowiązany zasygnalizować sędziemu taką sytuację przez podniesienie ręki, rozładować na jego polecenie oraz na jego polecenie dobrać amunicję spoza stanowiska strzeleckiego
 • na stanowisko strzeleckie broń może być wnoszona tylko w futerałach, pokrowcach, skrzyniach transportowych, wózkach strzeleckich lub kaburach
 • lufa broni wyciąganej z pokrowca, futerału lub skrzyni musi być skierowana w stronę kulochwytu
 • zamek broni wyciąganej z pokrowca, futerału lub skrzyni musi znajdować się w tylnym położeniu, amunicja poza komorą nabojową, magazynek pusty nie podpięty do broni
 • opuszczenie stanowiska z bronią jest możliwe tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transpotowej
 • wszelkiego rodzaju przeglądy lub naprawy broni mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpiecznej „SAFETY”
 • całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej oraz innej nie przeznaczonej do strzelań sportowych
 • niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa grozi DYSKWALIFIKACJĄ !!!
Opublikowano: 2023-05-18 20:27