MENU
Zimowe Zawody Strzeleckie - 19.02.2023

REGULAMIN

1.Cel zawodów:

 • propagowanie sportów strzeleckich
 • integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
 • utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
 • wyłonienie najlepszych strzelców biorących udział w zawodach -popularyzacja strzelectwa

2.Organizator zawodów:

Klub strzelecki Sokół Ryn

tel.514366436

e mail: dziokanmazury@gmail.com

sokol-ryn.pl

3.Termin i miejsce zawodów

 • Strzelnica "Sokół" w miejscowości Canki/k.Rynu
 • rozpoczęcie zawodów 19.02.23 r. o godz. 9.00, zakończenie o godz.14.00
 • zawody wpisane do kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 • organizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych

4.Program Zawodów

 • otwarcie zawodów, omówienie konkurencji oraz zasad bezpieczeństwa, rozpoczęcie zawodów, rozdanie nagród

Planowane jest rozegranie 4 konkurencji strzeleckich:

1. 50m Karabin Sportowy (ksp):

 • kaliber 22lr
 • odległość 50m
 • dowolny karabin sportowy wyposażony w mechaniczne otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze
 • postawa stojąc
 • tarcza NT23p mini
 • ilość strzałów (3+10), dziesięć najlepszych ocenianych
 • pierwsza seria 3-strzałowa, czas 1 min
 • druga seria 10-strzałowa, czas 2 min
2. 50m Karabin Centralnego Zapłonu(kcz):
 • kaliber do 8mm
 • odległość 50m
 • dowolny karabin centralnego zapłonu wyposażony w mechaniczne otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze oraz optyczne przyrządy(np.kolimator,luneta)
 • tarcza TS4
 • postawa stojąc
 • ilość strzałów(3+10), dziesięć najlepszych ocenianych -pierwsza seria 3-strzałowa, czas 1 minuta
 • druga seria 3-strzałowa, czas 1 minuta

3. 25.Pistolet Centralnego Zapłonu(pcz) :

 • kaliber do 9,65mm
 • odległość 25m
 • przyrządy celownicze mechaniczne otwarte
 • tarcza TS4
 • postawa stojąc
 • ilość strzałów(3+10), dziesięć najlepszych ocenianych
 • pierwsza seria 3-strzałowa, czas 1 minuta
 • druga seria 10-strzałowa, czas 1 minuta

4. 15m. Pistolet Centralnego Zapłonu(pcz)

 • kaliber do 9,65mm
 • przyrządy mechaniczne otwarte
 • 3 tarcze IPSC
 • ilość strzałów 9(po 3 do każdej tarczy)
 • czas 1 minuta
 • pole alfa 5 punktów, pole charlie 3 punkty, pole delta 1pkt

5.Uczestnictwo w zawodach

W zawodach mogą brać udział:

 • zawodnicy posiadający licencję sportową PZSS
 • zawodnicy posiadający pozwolenie na broń sportową, myśliwską oraz kolekcjonerską

6.Punktacja

 • przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna łączna w kategorii pistolet(łączna suma punktów z dwóch konkurencji, max. ilość pkt. 145), oraz klasyfikacja indywidualna łączna w kategorii karabin(łączna suma punktów z dwóch konkurencji, max. ilość punktów 200)
 • w przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw liczona jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych

7.Nagrody

 • nagrody za miejsca 1-3
 • dyplomy miejsca 1-6

8.Koszty uczestnictwa

Koszt każdej z 4 konkurencji wynosi 25 zł

9.Sprawy różne

 • broń i amunicja we własnym zakresie
 • konkurencje będą rozgrywane w kolejności
 • organizator zapewnia sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji
 • obowiązują ochronniki słuchu oraz okulary ochronne
 • obowiązują wskaźniki bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze
 • protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników
 • interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego głównego zawodów
 • organizacja i przebieg zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów na odprawie technicznej przez Sędziego Głównego Zawodów
 • broń i amunicja dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS
 • zawody ujęte w kalendarzu WMZSS
 • przenoszenie broni na stanowisko strzeleckie dozwolone jest wyłącznie w futerale(rozładowana!!!) lub w przypadku broni krótkiej w kaburze(rozładowana!!, bez wpiętego magazynka!!)
Opublikowano: 2023-02-11 09:13